Klublokale ansvarlig

??
E-mail: thisted.ik.haandbold@gmail.com

Booking af klublokalet. Send en mail til thisted.ik.haandbold@gmail.com med tidspunkt for ønsket booking.

Bookingerne kan ses på forsiden - under bookinger klublokalet.

 

Hjælp med at holde orden i klublokalet.

Stil ting til opvask i opvaskemaskinen.

Tøm opvaskemaskinen.

Bær affaldet ud i containeren.

Ryd op.

Hvis vi er fælles om disse ting, vil vi få et flot klublokale.

 

Glemte ting

Opbevares i klublokalet i 14 dage.

Derefter lægges tingene ud i Thy Hallens depot.

Spørg i Thy Hallens info, hvor depotet er.