Retningslinier i forbindelse med turneringskampe og stævner

24. September 2020

Retningslinjer i forbindelse med COVID-19
for trænere og træningen/kampe
Træning:
Der må max være 50 i hallen ad gangen (incl. trænere)
Forældre til U4 og U5 må hjælpe i træningen husk at overholde retningslinjerne.
Forældre, søskende og andre må ikke komme i hallen der henvises til hallens cafeteria, hvor der
skal bæres mundbind, indtil man sidder på en stol.
Omklædningsrummene er fortsat lukket til træningen. Mød op omklædt hjemmefra.
Der skal sprittes af (ansvarlig trænerne)
 Mål
 Bænke
 Dommerbord
 Samt alle brugte materialer (kegler, bolde osv.)
Alt træning stopper 5 min før tid, så der kan blive sprittet af.
Alle SKAL spritte hænder ved ankomst til hallen, efter toiletbesøg samt efter vandpause osv. (alle
drikkedunke skal stå på den side af banen, der er ved tidtagerbordet).
Alle spillere skal forlade hallen straks efter træningsafslutning.
Det er ikke tilladt at gå ind i hallen før ens træningstid på banen starter.
Når man bevæger sig fra hal til cafeteria eller omvendt skal hænderne sprittes af HVER gang.
Kampe i Thy-hallen:
Trænerne skal informere udeholdet om retningslinjerne i forbindelse med kampe. Samme
retningslinjer gælder også for TIK’s og Thyhåndbold’s udekampe.
 Der må max være 50 i hallen ad gangen (incl. trænere)
 Udeholdet må ikke medbringe andre tilskuere end de forældre osv. der er sat på til kørsel.
 Som spillende hold må banen ikke forlades dvs. timeout og halvleg skal afholdes på banen.
 Når kampen er færdig, skal hallen forlades straks efter slutfløjt.
 Man må først komme ind i hallen, når der er sprittet af.
Omklædningsrummet er helt lukket for U13 og ned (både hjemmehold og -udehold) samt for
hjemmehold fra U15 og op. Mød op omklædt hjemmefra.
Der tilbydes bad efter kamp til udehold fra U15 og op (ikke for hjemmehold). Følg de retningslinjer
der i de forskellige Haller vedr. omklædning og bad.
Hal A
Publikum for udehold skal gå i hallen via indgang D. Hjemmehold via Indgang A. Man skal så vidt
som det er muligt, ikke forlade sin plads under kampen. Det er ikke tilladt at stå op under kamp.
Hal B
Publikum for udehold skal sidde på balkonen. Publikum for hjemmehold skal sidde nede i Hallen.
Rolighedshallen/Nordthy-hallen
Her er der ikke opdeling mellem publikum for ude/hjemmehold. Kun siddende publikum.
Tilskuere må ikke gøre ophold i eller foran døre, da der skal være fri passage for spillere, trænere
og dommere.
Alle skal forlade hallen mellem hver kamp, der vil blive sprittet af.
Der skal sprittes hænder, hvis man bevæger sig mellem hal og cafeteria.
I cafeteriet skal der benyttes mundbind, indtil man sidder på en stol.
Vedr. forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder foreløbig fra nu og til og med uge 41.
Vi håber på forståelse for ovenstående.
Vi skal alle være med til at begrænse smitten - alle har et ansvar.