Generalforsamling, torsdag 24.03 kl 18.00-hos netIP

08. March 2022

Indbydelse til generalforsamling i TIK Håndbold
Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 24. marts 2022 kl. 18 hos netIP, Uglevej 3, 7700 Thisted, hvor vi starter med lækker aftensmad. Tilmelding skal ske senest mandag den 21. marts pr. mail til uddeler@youmail.dk.
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Årsrapport til godkendelse
5. Budget til godkendelse, herunder kontingent
6. Behandling af indkomne forslag *
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
*Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
Bestyrelsen