Generalforsamling mandag 08.03.21 kl 19.00 på Teams

23. February 2021

Link til vedtægter

 

Generalforsamlingen afholdes mandag den 8. marts 2021 kl. 19 på Teams (bliver online pga. Corona). Tilmelding skal derfor ske senest fredag den 5. marts pr. mail til birgittelukassen@gmail.com

 

Du vil herefter modtage en mødeinvitation pr. mail til selve Teams mødet senest dagen før Generalforsamlingen.

 

Til alle deltagere vil der være 3 stk. smørrebrød + 1 sodavand + 1 øl, hvis dette har interesse. Hvis du ønsker mad og drikke bedes du i mailen skrive det og opgive den adresse, maden skal leveres til. Leveringen vil finde sted i tidsrummet mellem ca. kl. 17-18.30. Vi vil gerne opfordre til lidt socialt samvær/hygge – så log ind på Teams mødet kl. 18.30 - så ”spiser vi sammen” inden generalforsamlingen 

 

Dagsordenen:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Årsrapport til godkendelse
  5. Budget til godkendelse, herunder kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag *
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

 

 

*Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen