Værdier og målsætninger

 

Værdier

Vi har udarbejdet en Guide i TIK, som udgør de overordnede regler og retningslinjer for håndbolden i TIK.

I denne guide fremgår vores værdier som håndboldklub, hvordan vi gerne vil træne de forskellige årgange samt hvordan vores respektive roller som trænere, spillere og forældre "spiller" sammen.

Meningen med guiden er, at gøre det tydeligt for alle, hvordan vi ønsker at udvikle håndbolden og håndboldspillerne i klubben. Dvs. fra de yngste U4 - U12 i TIK til de ældre spillere i Thy Håndbold fra U14 - U18.

Når man er TIK’er, er der ingen der er hævet over klubben. Vi vil være en klub, hvor der er plads til bredde og elite. Vi vil have et miljø, hvor der er plads til alle, og hvor alle får mulighed for at udfolde sig. Trænere og ledere i TIK gør derfor meget ud af, hvad det vil sige at spille og træne som en del af et hold. Det handler om fairplay, om at være gode holdkammerater, men også om, at vi ikke alle har de samme forudsætninger for at lære – uden at dette i øvrigt skal gøre nogen mindre værd, som menneske og spiller, end andre.

Fire målsætninger

På vores ungdomshold arbejder vi på alle niveauer med fire målsætninger i vores arbejde:

1. Skabe glæde, fællesskab og åbenhed

 • Det skal være sjovt at spille håndbold
 • Fælles oplevelser er en naturlig del af at gå til håndbold – uanset niveau
 • Man skal turde lave fejl og prøve nyt 
 • Vi vil lære alle at have en positiv indstilling til situationen og medspillerne

2. Efterleve værdier (med respekt og hjælpsomhed)

 • Vi stræber efter, at alle skal spille, når de er udtaget til kamp
 • Vi stræber efter, at vores værdier skal kunne ses i vores kommunikation med spillere, forældre, dommere.
 • Vi vil, at ALLE omkring TIK’s hold har fokus på den rigtige opførsel i alt hvad man gør til træning, i hallen, til kamp og stævner
 • Vi vil, at vores spillere skal lære, at man er et hold og en del af en klub - dvs. man holder sammen, lige meget hvordan det går!

3. Udvikle klubben og dennes spillere, trænere og hold

 • Vi vil spillemæssigt udvikle både individuelle og kollektive færdigheder. I de mindre årgange skal fokus primært være på at udvikle individuelle færdigheder.
 • Vi træner og udvikler spillere Mentalt, Taktisk, Fysisk/Motorisk, Teknisk.
 • Vi vil skabe et godt træningsmiljø, hvor man gør sig umage, er koncentreret og klar til at blive bedre i alle situationer.
 • Vi vil skabe et socialt miljø på tværs af hold og årgang
 • Vi tilstræber at alle træner både op og ned i niveau og bliver udfordret til alle træninger.
 • Vi udvikler individer – uanset niveau. Det er en målsætning, at vores bedste og afdelingsansvarlige trænere har fokus på alle spillere til træning.
 • Vi ønsker spillere, der kommer for at træne – ikke for at blive trænet.
 • Vi vil være økonomisk ansvarlige og værne om klubbens økonomi

4. Opnå resultater

 • Vi vil gerne vinde, og vi spiller for at vinde
 • Vi vil gerne at spillere og trænere giver sig fuldt ud for sit hold og sin klub
 • Vi vil gerne, at man skal lære at gøre sig umage
 • Vi vil have hold med vilje og fight - udstråling og gejst
 • Vi vil være en aktiv samarbejdspartner omkring idrætstilbud for områdets skoler

De fire målsætninger står ikke i modsætning til hinanden. Opgaven er at balancere dem i hverdagen. Og efterhånden som spillerne bliver ældre, kan der skrues op for målsætningen om at skabe resultater, mens det skal fylde mindre i de små årgange. Vi ønsker at udvikle hold og spillere – også hvis det nogle gange ikke giver kortsigtede resultater i de små rækker.