Kontingenter og tilmeldinger

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest en måned efter, at der er rykket herfor. Medlemmer kan uden nærmere begrundelse udmelde sig. Dette sker ved henvendelse pr. mail til klubbens kasserer.

Ved evt. spørgsmål til kontingentopkrævning eller tilmeldinger kan klubbens administrative playmaker kontaktes:

Karen Johansen, thisted.ik.haandbold@gmail.com